Rentabiliteit eigen vermogen

© ANP
In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 3,1 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,2 procentpunt hoger. Het nettoresultaat nam met 1,2 miljard relatief meer toe dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat 2,6 miljard hoger lag

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal is in het tweede kwartaal van 2018 de rentabiliteit van het eigen vermogen 1 procentpunt gegroeid. Het nettoresultaat steeg met 6,5 miljard relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 12,3 miljard toenam.

Rentabiliteit eigen vermogen
JaarKwartaalNettoresultaat gedeeld door gemiddeld eigen vermogen (%)
2016III2,1
IV1,9
2017I2,0
II3,0
III2,4
IV2,8
2018I2,1
II3,1


De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.