Co-integratie in structurele tijdreeks modellen

Paper cover oranje
In 2017 heeft het CBS het prijzendashboard gelanceerd, bestaande uit zeventien inflatie-indicatoren. Met behulp van structurele tijdreeks modellen wordt onderzocht wat de onderlinge samenhang is tussen de inflatie-indicatoren.
We maken gebruik van het begrip co-integratie binnen structurele tijdreeks modellen om te onderzoeken of de reeksen zich vergelijkbaar bewegen over de tijd. We laten zien dat de meeste indicatoren samenhangen vertonen met andere indicatoren, maar slechts in beperkte mate. We laten zien welke groep indicatoren de sterkste samenhang vertoont.