Milieu Input-Output Analyses van Nederland

Dit (Engelstalige) rapport presenteert milieu input-output analyses van broeikasgassen in Nederland vanuit zowel een productie als een consumptie perspectief. Daarnaast bevat het een analyse van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van broeikasgasemissies door de tijd.
De Milieurekeningen presenteert zowel economische als milieu gegevens in een internationaal geaccepteerd raamwerk dat zowel consistent is in termen van concepten als classificaties. Dit maakt de rekeningen uitermate geschikt voor input-output analyses. Milieu input-output analyses geven inzichten in milieu-economische relaties die niet verkregen kunnen worden vanuit andere statistieken. Voorbeelden van dergelijke analyses zijn de broeikasgas voetafdruk en structurele decompositie analyses (SDA). In het eerste geval wordt de hoeveelheid broeikasgasemissies geschat ten gevolge van de consumptiebehoefte van een land. In het tweede geval kan een schatting worden gemaakt van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de broeikasgassen. Om de bruikbaarheid van de Milieurekeningen te vergroten is het belangrijk om de mogelijkheden van input-output analyses verder te onderzoeken.