Laren telt naar verhouding de meeste tachtigplussers

31-1-2018 12:34
Nederland telde op 1 januari 2017 bijna 765 duizend 80-plussers. Dat zijn er 45 op elke duizend inwoners. In 240 gemeenten was het aandeel 80-plussers hoger dan gemiddeld.

De Noord-Hollandse gemeente Laren telde naar rato het hoogste aantal tachtigplussers (99 per duizend). Ook Rozendaal, Haren, Heemstede en Wassenaar hebben relatief veel inwoners van tachtig jaar of ouder. De gemeente Baarn, waar sinds vandaag een tachtigplusser bij is gekomen, telde er vorig jaar 62 op de duizend.

In Urk wonen met 18 op de duizend inwoners relatief de minste tachtigplussers.

Het aandeel tachtigplussers, ook wel dubbele vergrijzing genoemd, is het hoogst aan de randen van het land. Daaronder vallen ook delen van de kust. Ook de Gooi en Vechtstreek is vergrijsd.

Bronnen