Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2017

Uitzicht van boven op deel van het Binnenhof
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal.
Onder meer cijfers over de investeringen van de overheid, de dalende opbrengst uit erf- en schenkbelasting en de Nederlandse rentelasten in Europees perspectief.