Kwartaalmonitor overheidsfinanciën, III 2017

28-12-2017 02:00
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal.
Onder meer cijfers over de investeringen van de overheid, de dalende opbrengst uit erf- en schenkbelasting en de Nederlandse rentelasten in Europees perspectief.