Gevoeligheidsanalyse voor binnenwerk van I/O tabellen

Uitgaande van een minimale set van gegevens, over randtotalen van interactie- cq. I/O-tabellen, kan een beeld opgebouwd worden van tabellen die aan alle randvoorwaarden voldoen, waarop vervolgens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd kan worden.

Bij het onderzoeken van transacties tussen bedrijven, of het samenstellen van I/O tabellen voor bedrijfstakken, komt het voor dat randtotalen voor de input of output wel bekend zijn maar er beperkte of partiële kennis of zelfs geen kennis is over het binnenwerk van de tabel: dwz. welke fractie van geld, goederen of diensten, van een bepaald input kanaal naar een bepaald output kanaal stroomt.

Er is behoefte aan een verfijning van procedures om I/O tabellen op te kunnen stellen, en ook procedures om interacties tussen bedrijven in kaart te kunnen brengen, ook wanneer er onvolledige informatie beschikbaar is over alle individuele interacties.

Uitgaande van een minimale set van gegevens, over randtotalen van interactie- cq. I/O-tabellen, kan een beeld opgebouwd worden van tabellen die aan alle randvoorwaarden voldoen, waarop vervolgens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd kan worden voor eventuele extra toe te voegen informatie, zoals beperkingen op of voorwaarden voor bepaalde celwaarden of interacties.