Wil wel werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

210 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 210 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, 3,4 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Iets minder werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 is het aantal werkwilligen in het derde kwartaal van 2017 licht afgenomen (-3 duizend). Laagopgeleiden lieten de grootste afname zien, -15 duizend. Een toename van het aantal werkwilligen was te zien bij middelbaaropgeleiden (+11 duizend).

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken
 Wil wel werken
2011 I157
2011 II175
2011 III179
2011 IV161
2012 I160
2012 II173
2012 III162
2012 IV175
2013 I189
2013 II215
2013 III212
2013 IV196
2014 I194
2014 II225
2014 III215
2014 IV200
2015 I208
2015 II221
2015 III216
2015 IV196
2016 I202
2016 II210
2016 III207
2016 IV193
2017 I200
2017 II203
2017 III210

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag6984
Middelbaar9281
Hoog4436
Leeftijd
15 tot 25 jaar5042
25 tot 35 jaar3933
35 tot 45 jaar3243
45 tot 55 jaar3934
55 tot 65 jaar3132
65 tot 75 jaar1923
Geslacht
Mannen8385
Vrouwen127122

Relevante links