Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim 80 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 83 duizend mensen. Dat is bijna een derde van alle 263 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Opnieuw minder mensen ontmoedigd

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2016 waren er in het afgelopen kwartaal 17 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Daarmee is dit het zevende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Minder mannen ontmoedigd

Er waren in het derde kwartaal van 2017 vooral minder ontmoedigde mannen dan een jaar eerder. Maar ook bij vrouwen, op alle onderwijsniveaus en in vrijwel alle leeftijdsgroepen was er een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Relevante links