Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers

Paper cover groen
In dit artikel worden definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016 gepresenteerd. Ook wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in de periode 2011-2016.
In 2016 lagen de cao-lonen 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste loonstijging in de afgelopen zes jaar. De cao-lonen stegen in 2016 ook harder dan de consumentenprijzen. De loonstijging bij de overheid is na een aantal jaren van lage loonontwikkeling hoger dan bij de andere sectoren. Verder stegen de contractuele loonkosten met gemiddeld 2 procent in 2016.