Invloed ouderlijk opleidingsniveau

De invloed van het ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs.
Kansengelijkheid in het onderwijs staat hoog op de politieke agenda’s. Als twee kinderen even goed scoren op de basisschool moeten ze ook evenveel kansen krijgen. Het opleidingsniveau van ouders beïnvloedt echter de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs, en ook de kans dat kinderen daarmee een hoger of lager niveau van het schooldiploma halen dan op basis van hun Cito-score mag worden verwacht.

Artikel van het CBS in ESB, mei 2017