Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in mei uit op 456 duizend personen. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen.

 

Het aantal werkloze mannen was 60 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 41 duizend lager dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er 182 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.