Wil wel werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

200 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 200 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, ruim 3,4 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Vrijwel evenveel werkwilligen als jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 is het aantal werkwilligen in het eerste kwartaal van 2017 vrijwel gelijk gebleven. Ook naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau vonden er het afgelopen jaar geen grote veranderingen plaats.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag8085
Middelbaar7882
Hoog3629
Leeftijd
15 tot 25 jaar4648
25 tot 35 jaar3836
35 tot 45 jaar3137
45 tot 55 jaar3229
55 tot 65 jaar3330
65 tot 75 jaar2121
Geslacht
Mannen8684
Vrouwen114118