Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2017 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,4 miljoen personen. Dat waren er 97 duizend meer dan een jaar eerder. Met 89 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Vooral meer middelbaar opgeleiden en mannen zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De toename van het aantal mensen die niet direct beschikbaar zijn en niet recent gezocht hebben, is vooral toe te schrijven aan middelbaar opgeleiden en mannen. In het eerste kwartaal van 2017 was hun aantal respectievelijk 66 en 63 duizend groter dan een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,6461,641
Middelbaar1,1761,11
Hoog0,5570,52
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5590,526
25 tot 35 jaar0,1970,188
35 tot 45 jaar0,2110,196
45 tot 55 jaar0,2930,287
55 tot 65 jaar0,6210,626
65 tot 75 jaar1,5641,526
Geslacht
Mannen1,4341,371
Vrouwen2,0111,977