Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

20-4-2017 06:30
De werkloosheid kwam in maart uit op 463 duizend personen. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaar mutatie)
y
10
16
7
2
1
-10
-16
-22
-31
-29
-29
-27
-22
-40
-34
-27
-20
-17
-15
-12
-3
-1
-11
-8
-8
3
7
5
1
-8
-7
-9
-13
-13
-12
-12
-18
-22
-24

Het aantal werkloze mannen was 57 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 53 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaar mutatie)
y
52
50
27
19
8
-10
-18
-30
-33
-34
-30
-35
-32
-46
-38
-38
-30
-27
-31
-20
-15
-12
-38
-30
-42
-34
-32
-27
-33
-45
-39
-50
-54
-64
-58
-65
-60
-58
-57

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 194 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.

Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep
y
17
20
21
12
22
19
34
18
24
30
21
28
23
23
26
22
17
30
20
22