Schattingsmethodiek voor het consumentenvertrouwen

Kalverstraat. Straatbeeld met toeristen, dagjesmensen en winkelend publiek.
© Hollandse Hoogte
Schattingsmethodiek Consumenten Conjunctuuronderzoek, technisch achtergronddocument behorende bij herontwerp 2017.
Vanaf april 2017 verandert de methodiek van het Consumenten Conjunctuuronderzoek. Zowel de waarneming als ook de schattingsmethode wordt aangepast. In dit document wordt een technische toelichting gegeven over de methodewijziging.