Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in februari uit op 473 duizend personen. Dat is 5,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaar mutatie)


Het aantal werkloze mannen was 58 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 49 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaar mutatie)

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 194 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.

Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep