Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

De werkloosheid kwam in februari uit op 473 duizend personen. Dat is 5,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaar mutatie)


Het aantal werkloze mannen was 58 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 49 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaar mutatie)

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 194 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.

Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep