Niet alle WW'ers zijn werkloos

De begrippen werkloosheid en WW worden veel door elkaar gebruikt. Maar in 2015 telde Nederland 614 duizend werklozen en 424 duizend WW'ers.

Werklozen kunnen ook een bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, of helemaal geen. Tegelijkertijd zijn ook niet alle WW'ers werkloos.

Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek, februari/maart 2017