Niet alle WW'ers zijn werkloos

6-3-2017 11:00
De begrippen werkloosheid en WW worden veel door elkaar gebruikt. Maar in 2015 telde Nederland 614 duizend werklozen en 424 duizend WW'ers.

Werklozen kunnen ook een bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, of helemaal geen. Tegelijkertijd zijn ook niet alle WW'ers werkloos.

Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek, februari/maart 2017