Kwartaalmonitor groothandel, vierde kwartaal 2016

© ANP
De omzet in de groothandel is in het vierde kwartaal van 2016 met 7,0 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet groeide vooral door de stijgende prijzen van grondstoffen en meer vraag naar bouwmaterialen en consumentenartikelen.
De hogere olieprijs dreef de omzet in de olie- en steenkoolhandel sterk omhoog. De omzet in de schroot- en afvalhandel groeide, na de oliehandel, het sterkst. Dit had vooral te maken met hogere prijzen voor erts en staalproducten. Het aantal faillissementen steeg in het vierde kwartaal naar 117. De stemming onder de grossiers verbeterde verder. De groei van de Nederlandse economie zette
door en kwam met 2,3 procent uit op het niveau van het vorige kwartaal. De economie groeide door meer consumptie van de huishoudens en de toenemende export en wederuitvoer.