Richting een toekomstbestendige agribusiness

Kwantitatieve voorbeelden op het gebied van landbouwkennis, -innovatie, -technologie en -duurzaamheid.
CBS presenteert, in samenwerking met Wageningen Economic Research en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, een overzicht van statistieken die inzicht geven in innovatie- en internationaliseringsaspecten van de Nederlandse agribusiness. Uitgaven aan innovatie en R&D door de agribusiness kunnen worden gekwantificeerd evenals de dienstenhandel met het buitenland en de Nederlandse dochterondernemingen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Vanuit een goederenperspectief kan in kaart worden gebracht voor hoeveel waarde we technologische goederen, zoals landbouwmachines en kunstmest, naar het buitenland exporteren. Nederland exporteert daarnaast ook landbouwkennis middels informatie-uitwisseling aan universiteiten, met name via Wageningen University. Duurzaamheid kan worden gemeten aan de hand van het aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven, het gebruik van duurzame agrogrondstoffen uit het buitenland, de consumptie van duurzaam voedsel en de invloed van de landbouwsector op het milieu (lucht- en watervervuiling, etc.).