Nederlandse handel in agrarische producten

Eerste 2016-cijfers over de Nederlandse handel in agrarische producten.
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben CBS en Wageningen Economic Research de Nederlandse handel in landbouwgoederen geraamd voor het jaar 2016. Hierbij zijn cijfers opgenomen over de belangrijkste import- en exportgoederen en de belangrijkste landen van herkomst en bestemming. Tevens diverse vergelijkingen door de tijd en vergelijkingen met andere grote landbouwexporteurs in de wereld.