Wat rekent CBS tot de sector overheid?

© Hollandse Hoogte

Van dit artikel is een geactualiseerde versie verschenen: zie Wat rekent het CBS tot de sector overheid?  

In 2015 had de sector overheid een tekort van 12,8 miljard euro en bedroeg zijn schuld 440,6 miljard euro. Er zijn bijna 5 duizend instellingen meegerekend in deze cijfers. De bekende overheidsinstellingen, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen horen er uiteraard bij. Maar de meeste instellingen behoren wat minder vanzelfsprekend tot de overheid, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Op basis van welke criteria worden instellingen tot de overheid gerekend? Hoe verhoudt de overheid zich tot de publieke sector? 

CBS bakent voor de macro-economische statistieken van de overheidsfinanciën, zoals het overheidssaldo en de overheidsschuld, de overheid af volgens Europese regels en richtlijnen, die zijn opgenomen in de Europese verordening Het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 en het Handboek voor overheidstekort en -schuld (Manual on Government Deficit and Debt, 2016).