Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in november uit op 499 duizend personen. Dat is 5,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 7 duizend per maand afgenomen.

 

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaar mutatie)


Het aantal werkloze mannen was  58 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 38 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaar mutatie)

In het derde kwartaal van 2016 waren er 205 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.
Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep