Nederland neemt 450 uitgenodigde vluchtelingen op

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kantoor
© ANP
In 2015 zijn 450 door de VN geselecteerde vluchtelingen naar Nederland gekomen om zich hier te vestigen. Bijna 40 procent van hen kwam uit Syrië.

Uitgenodigde vluchtelingen, 2015
 Uitgenodigde vluchtelingen
Syrisch175
Congolees (Democratische Republiek)75
Pakistaans40
Staatloos35
Eritrees30
Overig/onbekend95

Uitgenodigde vluchtelingen krijgen direct verblijfsstatus

In 2015 heeft Nederland 450 uitgenodigde vluchtelingen opgenomen. Dat aantal ligt elk jaar rond de 500. Uitgenodigde vluchtelingen worden door de IND op voordracht van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) geselecteerd. De vluchtelingen komen naar Nederland in het kader van het hervestigingsprogramma van de UNHCR.
In 2015 kwam 40 procent van deze vluchtelingen uit Syrië, verder waren de Democratische Republiek Congo, Pakistan en Eritrea belangrijke herkomstlanden. Uitgenodigde vluchtelingen krijgen in Nederland direct een verblijfsstatus en komen dus niet in de normale asielprocedure terecht. Ze worden dan ook niet meegeteld in het aantal ingediende asielverzoeken. Dat waren er in 2015 bijna 57 duizend (eerste asielverzoeken en nareizende gezinsleden).