Statistisch Bulletin nr. 47

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid en Inkomen en bestedingen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.