Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in augustus uit op 510 duizend personen. Dat is 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 13 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaarmutatie)
 

Het aantal werkloze mannen was  54 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 41 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaarmutatie)


In het tweede kwartaal van 2016 waren er 235 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.

Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep