Langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

Het aandeel oudere werknemers dat verzuimt vanwege ziekte is lager dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat verzuim bij oudere werknemers gemiddeld langer duurt dan bij jongere werknemers.
Signalement van het CBS, artikel in Sociaal Bestek, 2016 nr. 2, april/mei