Buitenlandse zeggenschap van Nederlandse bedrijven en materiaalgebruik

Het ministerie van Economische zaken (EZ) heeft CBS in 2014 gevraagd een update van de cijfers in de bestaande Materiaalmonitor te maken. Tevens heeft EZ verzocht om naast andere uitbreidingen de mogelijkheid te verkennen de materiaalmonitor uit te breiden met informatie over zeggenschap/eigenaarschap over het materiaalgebruik in de Nederlandse economie.

De primaire onderzoeksvraag van deze studie bestaat uit twee delen. De eerste vraag richt zich op de vraag of zeggenschapsinformatie op bedrijfsniveau bij CBS verbonden kan worden met de grondstoffen-/materiaalstromen in de Nederlandse economie zoals beschreven wordt in de materiaalmonitor, en wel zodanig dat de zeggenschapsverhouding in het materiaalgebruik kan worden bepaald op bedrijfstak niveau. Deze eerste onderzoeksvraag kan positief worden beantwoord, de verbinding kan inderdaad worden gemaakt met onderscheid naar land. De tweede vraag richt zich op de vraag of koppeling van zeggenschapsgegevens mogelijk is zodanig dat ook een toewijzing van zeggenschap aan producten (goederengroepen) kan worden gemaakt. Ook deze tweede onderzoeksvraag kan positief beantwoord worden. Met de twee gerealiseerde koppelingen kan de zeggenschapsverdeling over het grondstoffen-/materiaalgebruik in de Nederlandse economie in detail worden geanalyseerd.

Lees meer in het rapport (PDF).