Statistisch Bulletin nr. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.