Aantal vacatures stijgt gestaag

Eind juni 2016 waren er in Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 155 duizend openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld 5 duizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100 duizend lager dan de recordstand uit 2008. 

 

Openstaande vacatures

Het aantal vacatures dat in de loop van een kwartaal ontstaat of vervuld wordt ligt veel hoger dan het gemiddeld aantal openstaande vacatures. Het afgelopen kwartaal ontstonden er 223 duizend vacatures en werden er 218 duizend vervuld. Ook dit zijn de hoogste aantallen in zeven jaar tijd. Dat het aantal openstaande vacatures sneller stijgt dan het aantal vervulde vacatures, duidt erop dat vacatures langer open staan voordat zij vervuld worden. 

Vacatures, stroom- en standcijfers

In het tweede kwartaal van 2016 waren er 16 duizend werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage ging daarmee van 6,5 naar 6,3 procent. Halverwege 2008 waren het aantal vacatures en het aantal werklozen bijna met elkaar in evenwicht. Er was toen sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Toen de financiële crisis inzette daalde het aantal vacatures daarna snel, terwijl het aantal werklozen opliep. Eind 2013 waren er uiteindelijk ruim zeven maal zoveel werklozen als vacatures. Sindsdien loopt de verhouding weer langzaam terug. Hierdoor waren er medio 2016 gemiddeld 3,6 werklozen per openstaande vacature. 

Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd