Aantal vacatures stijgt gestaag

Eind juni 2016 waren er in Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 155 duizend openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld 5 duizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100 duizend lager dan de recordstand uit 2008. 

 

Openstaande vacatures
Openstaande vacatures
 SeizoensgecorrigeerdNiet-seizoensgecorrigeerd
2010 I115,6116
2010 II117,5124,9
2010 III125,3123,4
2010 IV128,3124,4
2011 I135,1135,5
2011 II134,7143,6
2011 III134,1130,6
2011 IV122,7116,6
2012 I117,4118,2
2012 II109,3116,1
2012 III106,6106
2012 IV101,794,9
2013 I96,397,1
2013 II91,396,8
2013 II95,193,7
2013 IV96,591
2014 I104,1105,7
2014 II107,5112,9
2014 II113,4112,1
2014 IV118,8112,9
2015 I124,9127
2015 II130,3136,5
2015 III132,9130,9
2015 IV142,7136,3
2016 I150,5153
2016 II155,1161,8

Het aantal vacatures dat in de loop van een kwartaal ontstaat of vervuld wordt ligt veel hoger dan het gemiddeld aantal openstaande vacatures. Het afgelopen kwartaal ontstonden er 223 duizend vacatures en werden er 218 duizend vervuld. Ook dit zijn de hoogste aantallen in zeven jaar tijd. Dat het aantal openstaande vacatures sneller stijgt dan het aantal vervulde vacatures, duidt erop dat vacatures langer open staan voordat zij vervuld worden. 

Vacatures, stroom- en standcijfers
Vacatures, stroom- en standcijfers
 Ontstane vacaturesVervulde vacaturesOpenstaande vacatures
2012 I169168118,2
2012 II179181116,1
2012 III164175106
2012 IV14515694,9
2013 I15315097,1
2013 II16216296,8
2013 III15916293,7
2013 IV14614991
2014 I174159105,7
2014 II185177112,9
2014 III181182112,1
2014 IV172171112,9
2015 I198184127
2015 II217208136,5
2015 III204210130,9
2015 IV205199136,3
2016 I224208153
2016 II237228161,8

In het tweede kwartaal van 2016 waren er 16 duizend werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage ging daarmee van 6,5 naar 6,3 procent. Halverwege 2008 waren het aantal vacatures en het aantal werklozen bijna met elkaar in evenwicht. Er was toen sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Toen de financiële crisis inzette daalde het aantal vacatures daarna snel, terwijl het aantal werklozen opliep. Eind 2013 waren er uiteindelijk ruim zeven maal zoveel werklozen als vacatures. Sindsdien loopt de verhouding weer langzaam terug. Hierdoor waren er medio 2016 gemiddeld 3,6 werklozen per openstaande vacature. 

Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd
Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd
 Werkloze beroepsbevolkingVacatures
2010 I442115,6
2010 II433117,5
2010 III436125,3
2010 IV431128,3
2011 I423134,7
2011 II411134,7
2011 III431134,1
2011 IV468122,7
2012 I485117,4
2012 II502109,3
2012 III522106,6
2012 IV555101,7
2013 I60396,3
2013 II63591,3
2013 II67095,1
2013 IV68196,5
2014 I694104,1
2014 II671107,5
2014 II638113,4
2014 IV637118,8
2015 I635124,9
2015 II618130,3
2015 III605132,9
2015 IV600142,7
2016 I576150,5
2016 II561155,1