Wil wel werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

Niet-beroepsbevolking: 210 duizend personen willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 210 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, ruim 3,3 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Iets minder werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 is het aantal werkwilligen met 11 duizend afgenomen. Onder jongeren is dit aantal het meest afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag9295
Middelbaar7785
Hoog3436
Leeftijd
15 tot 25 jaar5261
25 tot 35 jaar4238
35 tot 45 jaar3634
45 tot 55 jaar2936
55 tot 65 jaar3032
65 tot 75 jaar2120
Geslacht
Mannen8995
Vrouwen121126