Bevolkingskrimp in kwart van gemeenten

© ANP
In 96 van de 390 Nederlandse gemeenten is het aantal inwoners gekrompen in het eerste halfjaar van 2016. Dit is bijna een kwart van de gemeenten. Het totaal aantal inwoners nam in het eerste halfjaar wel toe. Er kwamen in ons land bijna 43 duizend inwoners bij, een groei van 0,25 procent.

Bevolkingskrimp in meeste Friese gemeenten

Naar verhouding zijn er veel krimpgemeenten te vinden in Friesland. In 15 van de 24 gemeenten in Friesland daalde het aantal inwoners gedurende het eerste halfjaar in 2016. Ook in Groningen en Limburg zijn er relatief veel gemeente met bevolkingskrimp. In de provincie Groningen geldt dit voor bijna de helft van de gemeenten en in Limburg gaat het om ruim 40 procent van de gemeenten. De enige provincie zonder krimpgemeentes is Utrecht.