Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het ziekteverzuim nam in het eerste kwartaal van 2016 toe.

In het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong en WAZ toe met bijna 6 duizend. Eind maart 2016 werden 813 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. De WAO, WAZ en Wajong namen in de eerste drie maanden van 2016 verder af met in totaal ruim 2 duizend uitkeringen.
Tegelijkertijd nam het aantal uitkeringen in het kader van de WIA (de regelingen IVA en WGA) toe met 8 duizend tot 238 duizend uitkeringen: 162 duizend WGA-uitkeringen en 76 duizend IVA-uitkeringen.
Het aantal Wajong-uitkeringen daalde in het eerste kwartaal 2016 licht. De belangrijkste oorzaak van de daling is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Vanaf dat moment is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten die nog kunnen werken kunnen met ingang van 2015, zo nodig, een beroep doen op de Participatiewet. 

 

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ultimo kwartaal
Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ultimo kwartaal
 Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringenWAOWajongWIA
2010 I83051219590
2010 II82850219896
2010 III829494201103
2010 IV832486205110
2011 I831476208117
2011 II827464211124
2011 III825453214131
2011 IV825444216138
2012 I821432219145
2012 II820425221149
2012 III818415224155
2012 IV817406227162
2013 I819399230169
2013 II817390233174
2013 III818381236180
2013 IV818373239186
2014* I821367242193
2014* II820359245198
2014* III820351248204
2014* IV820343251210
2015* I821338251216
2015* II816330250220
2015* III811322249224
2015* IV807315248230
2016* I813314247238
2016* II

Ziekteverzuim in Nederland neemt in eerste kwartaal 2016 toe

In het eerste kwartaal van 2016 was het ziekteverzuimpercentage in Nederland 4,3. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Ter vergelijking, het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over de afgelopen vijf jaren ligt op 4 procent.

Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage
 201420152016
1e kwartaal44,44,3
2e kwartaal3,73,7
3e kwartaal3,53,5
4e kwartaal43,9

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was met 5,8 procent het hoogst in de zorg. In deze bedrijfstak is het ziekteverzuim al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland, maar het verschil is de afgelopen tien jaar niet eerder zo groot geweest als in het eerste kwartaal van dit jaar. In de horeca was het verzuim met 2,2 procent het laagst.

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak
Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak
 4e kwartaal 20151e kwartaal 2016
Gezondheids- en welzijnszorg55,8
Openbaar bestuur5,35,6
Industrie4,35,5
Nederland 3,94,3
Zakelijke diensten2,63,1
Landbouw, bosbouw en visserij32,7
Horeca22,2
 

Het ziekteverzuim binnen de bedrijfstak zorg was met 6,7 procent het hoogst in de verpleeg-en verzorgingshuizen. Ook in de maatschappelijke dienstverlening (welzijnszorg zonder overnachting) lag het verzuim afgelopen kwartaal boven de 6 procent. In de gezondheidszorg was het verzuim met 4,9 procent het laagst.