Statistisch Bulletin nr. 29

Omslag
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Industrie en energie en Inkomen en bestedingen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.