Forse afname industriële vestigingen in Twente

Erratum:

Dit bericht is gebaseerd op onjuiste cijfers. Na correctie bleken de belangrijkste conclusies geen grond te hebben. In het artikel ‘Afname industriële vestigingen in bijna alle provincies’ zijn de juiste gegevens verwerkt.

Op 1 januari 2016 telde Twente 320 industrievestigingen met minimaal 2 werkzame personen minder dan in 2010. Dat komt neer op een daling van 25 procent. De meeste bedrijven verdwenen in de machine- en de metaalproductenindustrie.

Oldenzaal en Almelo in Twente behoren echter nog steeds tot de gemeenten waar de industrie een relatief groot deel uitmaakt van het totale aantal commerciële vestingen.

Tien gebieden waar de meeste industrievestigingen verdwenen, 2010–2016
 krimp industrievestigingen 2 of meer WP
Twente -24,7
Zuidoost-Friesland -13,1
Zaanstreek -7,2
Delfzijl en omgeving -7,1
Zuidoost-Drenthe -7
Flevoland-6,3
Kop van Noord-Holland -4,9
Het Gooi en Vechtstreek -4,8
Overig Groningen-4,7
Zuidwest-Overijssel-4,5


De krimp in Zuidoost-Friesland ( oa. Heerenveen en Smallingerland) met 13 procent komt vooral door de terugloop van het aantal vestigingen in de overige transportmiddelenindustrie, de grafische industrie en de elektrotechnische industrie.
In 25 van de 40 coropgebieden is het percentage industriële vestigingen (met 2 of meer werkzame personen) in de periode 2010-2016 afgenomen. Een forse toename van het percentage industrievestigingen komt voor in Noord-Drenthe, Midden-Limburg en Delft en Westland. In Nederland is het percentage industriële vestigingen in de jaren 2010–2016 nagenoeg gelijk gebleven.