Banen en vacatures naar bedrijfstak: afnemende banengroei in zakelijke dienstverlening

© ANP

In het eerste kwartaal van 2016 waren er 80 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dit komt neer op een stijging van 1,0 procent. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 65 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen in de uitzendbranche (53 duizend). Ook in de handel, vervoer en horeca (34 duizend) en in de informatie- en communicatie (8 duizend) trok de werkgelegenheid aan. In de meeste andere bedrijfstakken is er nog steeds sprake van banenkrimp. Deze krimp was het grootst in de zorg (19 duizend) en de financiële dienstverlening (5 duizend). 

 

Vacaturegroei in de zorg en informatie- en communicatiesector

In het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal vacatures nog toe in alle bedrijfstakken. In het derde kwartaal van 2015  laten sommige bedrijfstakken een lichte daling zien, echter in de informatie- en communicatiebranche en in de zorg steeg het aantal vacatures met duizend ten opzichte van het tweede kwartaal.
Ten opzichte van het aantal banen zijn de meeste vacatures te vinden in de informatie- en communicatiesector. In deze bedrijfstak zijn er nu 45 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, 4 per duizend banen meer dan in het tweede kwartaal. Traditiegetrouw zijn in het onderwijs relatief de minste vacatures. Eind september ging het om 7 per duizend banen. Dit zijn er 3 per duizend banen minder dan in het tweede kwartaal.

Vacatures naar sector, 3e kwartaal 2015, t.o.v. jaar eerder