Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP

De werkloosheid kwam in januari 2015 uit op 574 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 14 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheid naar geslacht (jaar-op-jaarmutatie)

Het aantal werkloze mannen was 42 duizend lager dan een jaar geleden (niet seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 29 duizend lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid naar leeftijd (jaar-op-jaarmutatie)

In het vierde kwartaal van 2015 waren er 240 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.

Langdurig werklozen naar leeftijdsgroep