Statistisch Bulletin nr. 52

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro economie, Prijzen, Internationale handel en Inkomen en bestedingen.