Aantal vacatures neemt toe, maar groei is bescheiden

Eind september 2015 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 132 duizend vacatures open. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee neemt het aantal vacatures voor het negende kwartaal op rij toe. De toename dit kwartaal is bescheiden, het aantal vacatures steeg in eerdere kwartalen nog met 5 of 6 duizend per kwartaal. Het herstel op arbeidsmarkt zet hiermee gestaag door. In het afgelopen kwartaal waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 605 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan in het tweede kwartaal.  Dit betekent dat aan het einde van het derde kwartaal in 2015 er voor iedere vacature iets minder dan 5 werklozen beschikbaar zijn. Een jaar eerder waren er voor iedere vacature bijna 6 werklozen beschikbaar.

Openstaande vacatures

Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal is het resultaat van nieuwe en vervulde vacatures gedurende een kwartaal. Dit is de zogeheten dynamiek van de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2015 zwakt de opleving van het tweede kwartaal iets af. Er ontstonden 204 duizend nieuwe vacatures, dit zijn er 24 duizend meer dan een jaar eerder, echter het zijn er 13 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het derde kwartaal zijn er 210 duizend vacatures vervuld, twee duizend meer dan in het tweede kwartaal en 28 duizend meer dan een jaar eerder.
 
Vacatures, stroom- en standcijfers

De werkloosheid is in het eerste kwartaal iets gedaald. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 617 duizend mensen werkloos, 17 duizend minder dan een kwartaal eerder.
Eind 2013 waren er voor iedere vacature nog bijna 7 werklozen beschikbaar. Halverwege 2015 is dit afgenomen naar iets minder dan 5 werklozen per vacature. De arbeidsmarkt blijft echter nog steeds ruim, al loopt de spanning iets op. Medio 2008 waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis nam de werkloosheid toe en halveerde het aantal vacatures, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt afnam.

Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd