Rentabiliteit eigen vermogen

© ANP

Jaar op jaar

In het derde kwartaal van 2015 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen slechts 0,6 procent. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit maar liefst 2 procentpunten lager. Na een forse stijging in het afgelopen kwartaal laat de rentabiliteit van het eigen vermogen een forse daling zien ten opzichte van het jaar ervoor. De lage rentabiliteit van het eigen vermogen wordt vooral veroorzaakt door de instorting van het netto resultaat vanwege de miljardenafwaarderingen in het buitenland bij Shell. Daarnaast is er een stijging van het (gemiddeld) eigen vermogen met 47,7 miljard. Vóór de kredietcrisis (begin 2009) schommelde de rentabiliteit van het eigen vermogen op kwartaalbasis steeds tussen de 4 en 10 procent.

Kwartaal op kwartaal

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het derde kwartaal van 2015 de rentabiliteit van het eigen vermogen 2,9 procentpunt lager. Het netto resultaat daalde met 83 procent harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 2 procent daalde.

Rentabiliteit eigen vermogen