Ontwikkeling werknemersbanen in Noord-Brabant

In Noord-Brabant is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met bijna 25 duizend. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met bijna 6 duizend.

Ontwikkeling werknemersbanen in Noord-Brabant naar bedrijfstak (december)