Ontwikkeling werknemersbanen in Groningen

In Groningen is het aantal banen tussen 2010 en 2014 gedaald met bijna 9 900. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met 730.

Ontwikkeling werknemersbanen in Groningen naar bedrijfstak (december)