Ontwikkeling werknemersbanen in Gelderland

In Gelderland is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met bijna 26.000. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met bijna 3 200.

Ontwikkeling werknemersbanen in Gelderland naar bedrijfstak (december)