Ontwikkeling werknemersbanen in Drenthe

In Drenthe is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met 1 500. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met ruim 1 700.

Ontwikkeling werknemersbanen in Drenthe naar bedrijfstak (december)