Verschillen gemiddelde zorgkosten

Dat allochtonen relatief veel in de laagste inkomensgroepen zitten is deels een verklaring voor hogere zorgkosten. Echter, ook als er gecorrigeerd wordt voor verschillen in leeftijd, geslacht én inkomen, zijn er verschillen in de gemiddelde zorgkosten van herkomstgroepen.