Regionale verschillen in arbeidspositie, werkloosheid en vacatures

Sociaaleconomische trends 2015: Tussen regio's in Nederland bestaan aanzienlijke verschillen in arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal vacatures. In 2014 was de arbeidsparticipatie het hoogst in de provincie Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie en werkloosheid hangen in belangrijke mate samen met de demografische samenstelling en het onderwijsniveau van de bevolking.