De arbeidsmarkt in de grensregio's van Nederland en Noordrijn-Westfalen

In dit rapport zijn de bevindingen vastgelegd van een door CBS en het statistiekbureau van Noordrijn-Westfalen gezamenlijke eerste statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio.