Statistisch Bulletin nr. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Prijzen.