Registratie Discriminatieklachten 2013

Sinds januari 2010 moeten gemeenten de mogelijkheid bieden om gevallen van discriminatie te melden. Ook hebben de gemeenten de plicht om deze klachten te registreren.  Op een daarvoor bestemd standaardformulier dient bijgehouden te worden om wat voor soort meldingen het gaat en hoe deze zijn afgehandeld. Net als in 2011 en 2012 verzorgt het CBS de analyse en rapportage over de registratie. Onderstaande notitie beschrijft hoe de gepresenteerde gegevens tot stand zijn gekomen en met welke aspecten van de gegevensverzameling rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten. Verder geeft het rapport inzicht in het totaal aantal meldingen dat in 2013 bij de diverse gemeenten is binnengekomen, uitgesplitst naar diverse soorten discriminatie, de plaats waar de gemelde discriminatie plaatsvond, de aard of vorm van de discriminatie en de manier waarop de klacht is behandeld. In 2013 is speciale aandacht besteed aan het aantal meldingen over antisemitisme.

Ruim 6 duizend meldingen van discriminatie

In totaal zijn er in 2013 ruim zes duizend meldingen van discriminatie gedaan door Nederlanders. Dit zijn er bijna 500 meer dan in 2012, maar toen hadden niet alle gemeenten een opgave gedaan. Dat was in 2013 wel het geval.  Het aantal meldingen is ten opzichte van 2011 met ongeveer honderd toegenomen. Net als in 2011 en 2012 gingen de meeste meldingen over discriminatie naar ras, vonden ze plaats op de arbeidsmarkt en hadden betrekking op een omstreden behandeling.  Wat afwijkt ten opzichte van 2012 is dat er in 2013 wat minder meldingen zijn gedaan van discriminatie naar seksuele gerichtheid. In 2013 waren er meer meldingen die aangaven dat de discriminatie plaatsvond in media en reclame dan in de voorgaande twee jaren.

Rapport Registratie discriminatieklachten, 2013

Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.