Zoekt niet actief naar werk (afgelopen vier weken)

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij hier niet naar op zoek geweest. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Drie op de tien beschikbare personen niet actief op zoek naar werk

In het vierde kwartaal van 2014 waren er 883 duizend 15- tot 65-jarigen die twaalf uur of meer per week wilden werken en hiervoor op korte termijn beschikbaar waren. Van hen hadden er 266 duizend de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht. Dit waren er 13 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Het aandeel beschikbare personen dat niet actief heeft gezocht, was met 30 procent even hoog als in het vierde kwartaal van 2013.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen en op korte termijn kunnen beginnen

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen, op korte termijn kunnen beginnen en afgelopen 4 weken niet gezocht hebben

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht