Zoekt actief naar werk (afgelopen vier weken) (Werkloze beroepsbevolking)

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij hiernaar op zoek geweest. Deze personen vormen de werkloze beroepsbevolking.

Aantal werklozen lager dan in vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2014 behoorden 617 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dit waren er 31 duizend minder dan een jaar eerder. In de eerste maanden van 2014 liep de werkloosheid weliswaar nog snel op, maar van mei tot en met augustus was er sprake van een scherpe daling. In het najaar stabiliseerde de werkloosheid, doordat meer mensen die voorheen geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking, zich op de arbeidsmarkt begaven. In december nam de werkloosheid vervolgens weer iets toe.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen

Werkloze beroepsbevolkingvan 15 tot 65 jaar

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

Werkloze beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar persoonskenmerken

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht